Daily Archives: 09.06.2010

Hồng Đậu Sinh Nam Quốc

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sau bài thơ  Tương tư – Vương Duy thì nhất định phải nghe bài nầy rồi.

Bài hát tên là : Hồng Đậu Sinh Nam Quốc

Thể hiện : Đồng Lệ

Vodpod videos no longer available.

Bài viết có sử dụng video của Cross-gate Master Group

Advertisements

Tương tư – Vương Duy

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Tương tư – Vương Duy

相思

紅 豆生南國,
春來發幾枝。
願君多采擷,
此物最相思。

Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương tư.

Dịch nghĩa

Tương tư

Nước nam sinh đậu đỏ
Xuân về nở cành xinh
Chàng ơi hái nhiều nhé
Nhớ nhau tha thiết tình

(Bản dịch của Hải Đà)

Hồng đậu có hột hình tròn, màu sắc tươi hồng,
hình dạng đáng yêu, thường làm trang sức trên mái tóc phụ nữ.
Người xưa lấy cây này biểu tượng cho tình yêu,
nên mới có tên là cây “tương tư”.