Dịch & Edit Đam mỹ:

15P, 7H, 6SM đích cố sự đại tập : http://liarpapavet.wordpress.com/
“Chức nữ” bị hãm hại : http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
“Thú” y : http://phoenix1995.wordpress.com/
AA! phụ thân : http://gateblue.wordpress.com/
Ác mã ác nhân kỵ : http://hoangngoccam.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ác mộng : http://thienhuyentu.wordpress.com/ (1 – 50) http://kitajimachan.wordpress.com/ ( 51 – 67 and cont ? ) hoặc http://thientran7250.wordpress.com/ (68 – end) —-> Hoàn
Ác bà tình nhân: http://danmei4u.wordpress.com/
Ác ma bảo bối: http://heolunquay.wordpress.com/ Quyển 1 —-> Hoàn
Ác nô tài : http://hoihoaanh.wordpress.com/ —-> Hoàn

Ác thần tác quái hệ liệt :

 1. Oan gia tình nhân : http://meophoinang.wordpress.com/ —-> Hoàn
 2. Hỏa bạo tình nhân : http://meophoinang.wordpress.com/
 3. Trăng tròn tình nhân
 4. Nô tài tình nhân : http://phongtinhcac.wordpress.com/
 5. Phục cừu tình nhân

Ách ba : http://soyunjae.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ai nói tôi không yêu cậu : http://mieuhau.wordpress.com/dam-my/…%C6%B0%C6%A1i/
Ái linh : http://hanguyetlinh.wordpress.com/
Ái nô hệ liệt :

 1. Ách nô nhi : http://amilee91.wordpress.com/ hoặc http://tamlong.wordpress.com/
 2. Sửu nô nhi
 3. Tuyết nô nhi
 4. Lãnh nô nhi
 5. Si nô nhi

Anh, xin hãy nuôi em : http://noelnguyen.livejournal.com (1 – 4 drop?) hoặc http://nhubaba.wordpress.com/ hoặc http://khanhtien.wordpress.com/
Anh yêu em : http://giangthuy1402.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ẩn nguyệt tập ảnh : http://yaoiland.it-4vn.com/
Ảo giác: http://linhchan.wordpress.com/ (1& 5 – cont )
Áp nhĩ nhất bối tử (Áp ngươi cả đời) : http://fumoto.wordpress.com/
Atula Vương đích nam nhân: http://thienhannguyet.wordpress.com/
Ba ba 17 tuổi: http://hujuki.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ba ba đích tân nương tử ở cửa đối diện : http://3hreevoices5ivesouls.wordpress.com/
Bá đạo vương gia điêu ngoa công tử : http://tunhatnhatnguyet.wordpress.com/ —-> Hoàn
Bá tước đại nhân cầu người tha ta đi : http://tongjianyue.wordpress.com/
Bách thảo chiết : http://honglaucac.wordpress.com/
Bán lộ cầm quân : http://longphiphungvu.wordpress.com/ hoặc http://thachhoalam.wordpress.com —-> Hoàn
Báo ân kí : http://gfeden.wordpress.com —-> Hoàn
Bảo mẫu : http://vi.wordpress.com/
Bát mặc đào hoa : http://fengyuan221.wordpress.com/
Bát tại tường đầu đẳng hồng hạnh : http://duongngocvan.wordpress.com/
Bài văn của một học sinh tiểu học : http://minqiu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Bảng thượng hoa kiệu giá liễu lang : http://votamdaosi.wordpress.com/
Bảo Bối, Khiếu Ba Ba (Cục cưng à, gọi ba đi!) : http://danmei4u.wordpress.com/cuccung-mucluc/ —-> Hoàn
Bạch công tử : http://kissingdream.wordpress.com/ hoặc http://longthiencac.wordpress.com/
Bất phối đích luyến nhân : http://tieugiangnguyet.wordpress.com/ (Quyển1) —-> Hoàn
Bất khả kháng lực : http://winterplace.wordpress.com/
Bất luân chi luyến : http://poporua.wordpress.com/ —-> Hoàn
Bất nghi hữu hận: http://linhchan.wordpress.com/
Bất thị bất ái (Không phải không yêu) : http://dualuvdua.wordpress.com/
Băng phong chích dục : http://manchaulau.wordpress.com/
Băng sơn vương gia đích ái nhân : http://thiennguyet.wordpress.com/ hoặc http://tieuhongtran.wordpress.com/
Bí mật không thể nói : http://cyclamen1994.wordpress.com/ —-> Hoàn
Bí quyết dưỡng Phượng Hoàng (Phương pháp chăm nuôi Phượng Hoàng): http://ruaconbaoboi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Bỉ ngạn : http://khuynhnguyet.wordpress.com/
Bỉ ngạn lâm uyên : http://vongnguyet.wordpress.com/
Bị cầm cố đích ba ba : http://sweetdeath4u.wordpress.com/
Bị chà đạp đích học sinh hội trường : http://ashitalucifer.wordpress.com/ —-> Hoàn
Biên bức : http://karl213.wordpress.com/
Biên Nhược Thủy: http://luchoa.wordpress.com/
Biên thành phiến mã : http://yuesan.wordpress.com/
Biệt thự mê tình : http://phongnguyet159.wordpress.com/ —-> Hoàn
Bội đức chi kiếm : http://thienthuy.wordpress.com/ —-> Hoàn
Buộc luyến : http://yuyu0108.wordpress.com/
Ca ca cấp đệ đệ tín : http://amarantos1012.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ca ca cấp thiên sứ tín : http://amarantos1012.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ca thần chi luyến: http://taduong.wordpress.com/ —-> Hoàn
Cao gia phong vân : http://mieuhau.wordpress.com —-> Hoàn

 • Độc lang quân :
 • Lãnh quân tình ái
 • Tái thế đích ngô ái khanh khanh
 • Phong lưu họa sư phúc diện sửu nam
 • Ác chủ đích mại thân khế
 • Siêu đại bài nam phó
 • Lạc nan tiểu tư

Cẩm Tiếu Thiên Hạ: http://vongyencac.wordpress.com/
Câu cấm lão đại : http://yueki224.wordpress.com/
Cẩu nô cung đình sinh hoạt cung đình http://vn.360plus.yahoo.com/moonie_love/ —-> Hoàn

 1. [Phiên ngoại] Cẩu nô sinh hoạt cung đình – Gẫy chân : http://lacphongcovan.wordpress.com/ —-> Hoàn
 2. [Phiên ngoại] Cẩu nô sinh hoạt cung đình – Đêm đầu tiên : http://lacphongcovan.wordpress.com/ —-> Hoàn

Cắn ngươi nga : http://minqiu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Cha : http://hoamanlau.wordpress.com/
Chạy trốn: http://vn.360plus.yahoo.com/tieu_lien_nhi_kun/
Chất tử điện hạ : http://nyuhato.wordpress.com/
Chỉ Diên (Con diều) : http://xiaoyaotan.wordpress.com/ hoặc http://nyuhato.wordpress.com/ hoặc http://datunguyenvi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Chích thị vi nhĩ (Chỉ là vì ngươi) : http://akiratieuthu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Chiết quế: http://taduong.wordpress.com/ hoặc http://hanjinnie.wordpress.com —-> Hoàn
Chỉnh cổ : http://outofdatecafe.wordpress.com/ —-> Hoàn
Chờ : http://hotterworld.wordpress.com/
Chu gia hệ liệt :

Chủ tử : http://nataliahad.wordpress.com/
Chưởng quỹ : http://mvflyin9.wordpress.com/ hoặc http://pvvd.wordpress.com/ hoặc http://trieuca.wordpress.com/ —-> Hoàn
Có một thằng khờ tên Khai Tâm : http://moonielove.wordpress.com/ —-> Hoàn
Có quỷ triền thân : http://tieugiangnguyet.wordpress.com/
Cô đảo : http://sweetdeath4u.wordpress.com/
Cô Hồ: http://moonielove.wordpress.com/ —-> Hoàn (21 ch)
Cô Nhiên tùy phong : http://datinhtrang.blogspot.com/
Cổ bảo dồng cư vật ngữ: http://giangthuy1402.wordpress.com/
Cố sự của giáo chủ ma giáo : http://yuesan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Cơ khát : http://lacphongcovan.wordpress.com/
Con mèo của trẫm: http://babywind.wordpress.com/
Con rết tinh và vu sư đại nhân: http://pechuot.wordpress.com/ —-> Hoàn
Còn sống chính là ghê tởm : http://arronjamine.wordpress.com/
Công chúa Bạch Tuyết thụy mỹ nhân : http://quymonquan.wordpress.com/
Cống phẩm : http://dktzm.wordpress.com/
Cực đạo tà diễm : http://ngocchick.wordpress.com/
Cực lạc tiên sư : http://phieulinh.wordpress.com/ —-> Hoàn
Cực phẩm tiểu thái giám: [http://nguyetngung.wordpress.com/
Cựu nhân : http://trieuca.wordpress.com/
Cựu nhân khốc : http://mieuhau.wordpress.com/
Cung Nghiệt : http://sweetdeath4u.wordpress.com/
Cuồn cuộn hồng trần : http://bakanest.wordpress.com/
Cuồng thú : http://namyenchi.wordpress.com/
Cừu ái phong vân : http://thapda.wordpress.com/
Cửu vương gia yêu triền vạn quán (sequel của Nhược thụ) : http://yuesan.wordpress.com/
Cữu tinh như hỏa : http://vanvulau.wordpress.com/
Dã nam nhân : http://phongnha.wordpress.com/ —-> Hoàn
Dã Thú Pháp Tắc: http://thienhannguyet.wordpress.com/
Dạ Diên http://ngandiem.wordpress.com/
Dạ Thuật (Đêm thuật) : http://codason.wordpress.com/ (từ 1-3 drop?) hoặc http://harumasa.wordpress.com/ (từ 1-7 drop?) hoặc http://phongmy.wordpress.com/ (từ 1 – cont)
Dâm dục thành bảo : http://ashitalucifer.wordpress.com/ —-> Hoàn
Deep River (Dòng sông sâu thẳm) : http://poporua.wordpress.com/ —-> Hoàn

Dị Thế hệ liệt :

Diễm Quỷ : http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
Diện cụ : http://aoanhnhatmau.wordpress.com/
Diệp gia : http://nntcm.wordpress.com/ —-> Hoàn
Du Nhiên Ngạo Hàn : http://thiennguyet.wordpress.com/
Dung quân : http://hasuchan.wordpress.com —-> Hoàn
Dụ đồng : http://lamnguyetquang.wordpress.com/ (từ 55 – cont) hoặc http://nghichlau.wordpress.com/ (từ 55 – end) (PN – incom) —-> Hoàn
Dụ hoặc : http://phieulinh.wordpress.com/ —-> Hoàn
Dục mãn hạnh lâm : http://kimleleenglish.blogspot.com/ (PN – incom) —-> Hoàn
Dương thư mị ảnh: http://yatoki.wordpress.com/
Đa tình chích hữu xuân đình nguyệt (Chỉ trăng xuân vẫn đa tình) : http://thiennguyet.wordpress.com/ —-> Hoàn
Đãi giá hoàng phi : http://bachnguyet15.wordpress.com/
Đại giá quý phi : http://gfeden.wordpress.com/ —-> Hoàn
Đại giới : http://ashitalucifer.wordpress.com/ —-> Hoàn
Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt : http://truonglaccung.wordpress.com/
Đại thúc thụ, chúng ta yêu ngươi : http://hanguyetlinh.wordpress.com/
Đại vĩ ba tiểu tiên : http://dos666.wordpress.com/
Đăng hoa : http://tongjianyue.wordpress.com/ —-> Hoàn
Đăng hoa bất kham tiễn : http://uyen-nguyen.com/ —-> Hoàn
Đào Hoa Cốc (Đào Hoa Trái) : http://ruaconbaoboi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Đào Hoa Hành : http://gfeden.wordpress.com/
Đào nguyên mộng : http://thapnhanthapsac.wordpress.com/
Đảo Môi tiểu Bảo Bối : http://nghichlau.wordpress.com/ —-> Hoàn
Đạp vĩ ba tiểu liên : http://dos666.wordpress.com/
Đấu ngoan : http://pvvd.wordpress.com/ —-> Hoàn
Đế đô nhị tam sự : http://tsugaki.wordpress.com/
Đế thai xuân : http://shiro2chi.wordpress.com/
Đế thụ – Hậu cung ba nghìn : http://nhiemnhiem.livejournal.com/ (1 – 4) hoặc http://vongnhatlien.wordpress.com/ (1 – 10 drop)
Địa hạ phách mại : http://nekowatari.wordpress.com/
Địa hạ thập cửu tầng : http://arronjamine.wordpress.com/
Điềm mật anh túc: http://phieulinh.wordpress.com/ —-> Hoàn
Điên đảo chúng sinh : http://withoutyourlove.wordpress.com/
Điệp vũ hoa khai : http://pvvd.wordpress.com/ —-> Hoàn
Đổ cục : http://vongnhatlien.wordpress.com/
Đoạn tình kết : http://beduong.wordpress.com/ hoặc http://bangnhuoc.wordpress.com/ hoặc http://blue9x.wordpress.com/
Độc nhất mỹ nam tâm : http://giangthuy1402.wordpress.com/ —-> Hoàn
Đôi uyên ương kết duyên : http://yuesan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Đơn giản yêu hận : http://yaoiland.it-4vn.com/
Độn nô ác chủ: http://xiaoyaotan.wordpress.com/
Đông phương bất bại : http://tieumai.wordpress.com
Đồng hành cùng dã thú hệ liệt: http://yuesan.wordpress.com/
Đừng chạy lão sư! : http://danmei4u.wordpress.com/dungchay-mucluc/

Đừng chạy mẹ nó ơi ! : http://karennguyen.wordpress.com/
Đương thiếu gia gặp thiếu gia (Khi công tử gặp thiếu gia) : http://haiky.wordpress.com/
Đường đột mỹ nhân : http://thapnhanthapsac.wordpress.com/ —-> Hoàn
Đường lang quân : http://phongnha.wordpress.com/
Đuổi bắt : http://nttruyen.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ếch ngồi đáy giếng : http://haiky.wordpress.com/ —-> Hoàn
Gặp nhau tại biển Caribê (Meeting at Caribbean) : http://weakwetboy.wordpress.com/ hoặc http://quynhnhu.wordpress.com/
Ghen tị : http://manchaulau.wordpress.com/ —-> Hoàn
Góc khuất: http://dongdavu.wordpress.com —-> Hoàn
Gợn sóng : http://moonielove.wordpress.com/ —-> Hoàn
Gia sư : http://yuesan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Giả như ngã thị chân đích (Giả như ta là thật) : http://my.opera.com/myMorgen/blog/
Giang sơn có bao năm : http://trieuca.wordpress.com/
Giới yên : http://mvflyin9.wordpress.com/ —-> Hoàn
Giữa hè I : http://vongkha.wordpress.com/ —-> Hoàn
Giữa hè II : http://vongkha.wordpress.com/ (PN – incom) —-> Hoàn
Hạ cửu lưu chi thiên tru địa diệt: http://yueki224.wordpress.com/
Hái hoa tặc : http://tamvohoi.wordpress.com
Hải âu chi thương : http://micuonghoptap.wordpress.com/
Hảo nhân nan vi (Người tốt khó làm) : http://phongnha.wordpress.com/
Hán hoàng hệ liệt chi Cầm tướng : http://thiennguyet.wordpress.com/
Hán Thủy đan ưng : http://longthiencac.wordpress.com/
Hàn Tử Cao : http://bakanest.wordpress.com/
Hãn : http://micuonghoptap.wordpress.com/
Hận ái : http://mingxiaodu.wordpress.com/ hoặc http://tieudamngoc.wordpress.com/
Hận long ngâm : http://kurai2606.wordpress.com/
Hắc y đại hiệp dữ bạch y phiêu phiêu đích ma giáo giáo chủ đích Ô Long cố sự : http://pvvd.wordpress.com/ —-> Hoàn
Hắn là vương phi của ta : http://amethyst06.wordpress.com/
Hàng không bán: http://haiky.wordpress.com/ hoặc http://poporua.wordpress.com/ —-> Hoàn
Hảo hữu : http://haiky.wordpress.com/ —-> Hoàn
Hạo Thiên Võng Cực Hệ Liệt :

 1. Thiền Vu Xuất Giá Ký : http://micuonghoptap.wordpress.com/ —-> Hoàn
 2. Động phòng hoa chúc : http://micuonghoptap.wordpress.com/ —-> Hoàn
 3. Đại Đức Thừa Lệnh Vua : http://micuonghoptap.wordpress.com/

Hắc sắc cấm đoạn hệ liệt :

 1. Vũ lâm : http://yuune.wordpress.com/ —-> Hoàn
 2. Dục hải : http://yuune.wordpress.com/
 3. Phong sa :

Hiên Viên : http://chinpunkanpun.wordpress.com/
Hiệp? Hiệp sĩ?? Đại hiệp??? : http://ruaconbaoboi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Hiệu cầm đồ Mậu Xương : http://shirokune.wordpress.com/ —-> Hoàn
Hồ duyến : http://trieuca.wordpress.com/ —-> Hoàn
Hồ Điệp sơn trang hệ liệt :

Hoa chi ca ~ Lam hoa khúc: http://lamhoakhuc.livejournal.com/
Hoa dung nguyệt mạo: http://analinh91.wordpress.com/ —-> Hoàn
Hoa dung thiên hạ : http://yenvudunhi.wordpress.com/
Hoa hoa công tử : http://pvvd.wordpress.com/ —-> Hoàn
Hoa hoa du long : http://th0xjnh.wordpress.com hoặc http://dualuvdua.wordpress.com/ hoặc http://minako2412.wordpress.com/
Hoa nguyệt ngân : http://thiennguyet.wordpress.com/
Hoa vũ doanh ca : http://quymonquan.wordpress.com/
Hoàn khố : http://hasuchan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Hoàng đế đích hoàng đế : http://caozheng1989.wordpress.com/
Hoàng đế không đi làm thái giám : http://vnfiction.com/
Hoàng đế là gã đại lưu manh : http://qingzhu.wordpress.com/
Hoàng huynh : http://haodouhua.wordpress.com/
Hoàng kim dũng giả truyền kỳ : http://ashitalucifer.wordpress.com/ —-> Hoàn
Hoàng kim thử tham ăn : http://tamlong.wordpress.com/ —-> Hoàn
Hoàng ma pháp : http://ononnhi.wordpress.com/
Hồ ly tinh hệ liệt :

Hồi thủ dĩ võng nghiên (Quay đầu đã ngần ngơ) : http://thiennguyet.wordpress.com/ hoặc http://datunguyenvi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Hôn lễ : http://truonglaccung.wordpress.com/ —->Hoàn
Hồng diệp vũ thu sơn : http://macnhien.wordpress.com/
Hồng nhan chớp mắt đã già : http://datunguyenvi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Hồng phúc dao : http://tieuxuyen.wordpress.com/
Hồng Súy điện : http://nttruyen.wordpress.com/ —-> Hoàn
Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại : http://sathiencoc.wordpress.com/
Hợp Hoan : http://windorrain.wordpress.com/ hoặc https://hatdao3quatao.wordpress.com/
Hủ mộc sung đống lương : http://tulinhsu.wordpress.com/
Hữu thủy vong xuyên : http://quannguyet.wordpress.com/
Huyết dạ : http://namyenchi.wordpress.com/
Huyết lệ : http://holytrongong.wordpress.com
Huyết luyến : http://yenvudunhi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Huyết oa oa : http://yaoiland.it-4vn.com/ hoặc http://pandawhite.wordpress.com/
Huyết tại thiêu: http://yaoiland.it-4vn.com/showthread.php?t=19067 —-> Hoàn
Huyết tinh phong tình : http://yoruchou.wordpress.com/
Huynh hữu đệ cung : http://kimleleenglish.blogspot.com/ —-> Hoàn (Quyển1+2)
Khách điếm lão bản : http://chipsnack21.livejournal.com/ hoặc http://hanthuy.wordpress.com/ hoặc http://phongkhachdiem.wordpress.com/ hoặc http://hikishimai.wordpress.com/ (từ ch 26 – cont) hoặc http://blue9x.wordpress.com/ (từ ch 40 – cont)

Kháng thế kim sinh : http://bear0122.wordpress.com/
Khát khao khôn cùng : http://noelnguyen.livejournal.com
Khất cái hoàng đế : http://vongnhatlien.wordpress.com/ —-> Hoàn
Khế ước : http://dualuvdua.wordpress.com/
Khi cà chớn gặp cà chua : http://dongdavu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Khi phiến (Lừa dối) : http://cyclamen1994.wordpress.com/ —-> Hoàn
Khí phách thánh chủ sỏa đại phu : http://ngantieu.wordpress.com/
Khiêu gia hoàng đế và minh chủ đầu gỗ (Hoàng đế “bụi đời” và minh chủ “đầu gỗ”) : http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
Khiết phích thiếu gia : http://tulien.wordpress.com/ —-> Hoàn
Không muốn không muốn buông : http://snowblack812.wordpress.com/
Không thể động: http://phongnguyetlau.wordpress.com/
Khổ mệnh tiểu bá vương : http://xiaoye14.wordpress.com/
Khuynh tẫn thiên hạ by Astronomy Tower : http://xiaoyaotan.wordpress.com/
Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa by Thương Hải Di Mặc : http://beaki89.wordpress.com/ hoặc http://dailac.wordpress.com/ hoặc http://thiennguyet.wordpress.com/ hoặc http://trieuca.wordpress.com/

Khuynh thần lạc cửu tiêu : http://fynnz.wordpress.com/
Khuynh thần thiên hạ – Mỹ nhân của ta : http://tieunguu.wordpress.com/
Khuynh tình : http://thiennguyet.wordpress.com/
Kiêm gia : http://loadingforever.wordpress.com/
Kiểm đáo nhất cá bảo : http://ngocchick.wordpress.com/
Kiến tập ngự y : https://killkura.wordpress.com/ —-> Hoàn
Kiếp duyên: http://giangthuy1402.wordpress.com/ —-> Hoàn
Kim giáp cảo : http://nttruyen.wordpress.com/
Kim Tiền Bang : http://mvflyin9.wordpress.com/ —-> Hoàn
Kỳ vọng : http://vivi2412.wordpress.com/ —-> Hoàn
Là ai làm cho ta xuyên qua : http://gfeden.wordpress.com/
Lạc diệp hữu tình : http://qingzhu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Lão gia hệ liệt tập hợp : http://lacphongcovan.wordpress.com/
Lam điều tam bộ khúc : http://bapngot.wordpress.com/ —-> Hoàn (Quyển 1)
Lãm Nguyệt : http://vongtinh.wordpress.com (từ 1 – 10 drop?) hoặc http://hanyue.wordpress.com/ (từ 11 – cont)
Lang ái hệ liệt:

Lang ái tự hỏa: http://hoangtichvan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Lãng đãng giang hồ hệ liệt:

Lãnh liệt phiêu vũ : http://cyclamen1994.wordpress.com
Lãnh thư sinh : http://hikishimai.wordpress.com/
Lão bà của ta 16 tuổi : http://rualuvyunho.blogspot.com/
Lão bà nô : http://thuynguyetkinhhoa.wordpress.com/
Lê Hoa Mật : http://thienyet88.wordpress.com/
Lê hoa nhất mộng : http://dualuvdua.wordpress.com/ —-> Hoàn
Lệ Nguyệt Hoa : http://datunguyenvi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Liễm Diễm by Bán Nhật Nhàn : http://duongdaisontrang.wordpress.com/
Liễm Diệm cầm hoan : http://alingling.wordpress.com/ (hoàn chính văn) hoặc http://phoenix1995.wordpress.com (PN – incom) —-> Hoàn
Liễm Âm vấn tình: http://tieuthienthien.wordpress.com/ (1 – 5) http://minqiu.wordpress.com/ (6 – cont) —-> Hoàn
Liễm Trần đoạt ái : http://fuukaze.wordpress.com/ —-> Hoàn
Liên kiến : http://hasuchan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Liên tình: http://windorrain.wordpress.com
Liên xuyên kỷ niên : http://thiennguyet.wordpress.com/ —-> Hoàn
Liệp tình mỹ thiếu niên : http://bapngot.wordpress.com/ —-> Hoàn
Liệt tinh luyến nguyệt : http://hoihoaanh.wordpress.com/
Linh nhân lệ : http://datunguyenvi.wordpress.com/ (drop)
Lôi Trà : http://mvflyin9.wordpress.com/ —-> Hoàn
Lời nói dối của người không có tiểu kê kê : http://phongnghi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Lời nói dối màu trắng : http://manchaulau.wordpress.com/ —-> Hoàn
Long du khiển thê : http://giangthuy1402.wordpress.com/ —-> Hoàn
Long phàn nguyệt : http://gfeden.wordpress.com/ hoặc http://yueki224.wordpress.com/ —-> Hoàn (20 ch)
Long sàng đích tráng đinh : http://hanthuy.wordpress.com/
Long vũ phi thiên : https://sarina0410.wordpress.com/
Luxury man (Xa xỉ phầm nam nhân) : http://nguyetlang.wordpress.com/
Lúc đắt đầu bị cưỡng gian : http://manchaulau.wordpress.com/
Lục Hải Lam Lam : http://thuytruchien.wordpress.com/
Lưỡng mang mang : http://vongtinh.wordpress.com/ hoặc http://moonielove.wordpress.com/ —-> Hoàn
Lưỡng tiểu vô hiềm sai : http://manchaulau.wordpress.com/ hoặc http://phongnghi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Lưỡng Trọng Thiên : http://vongtinh.wordpress.com/
Lưu Manh Hoàng Phi : http://pandawhite.wordpress.com/
Lưu niên tự thùy : http://nhubaba.wordpress.com/
Lưu Oanh : http://linhchan.wordpress.com/
Luyến chiến : http://phongnghi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Luyến nhân thủ đại kỳ : http://ashitalucifer.wordpress.com/ —-> Hoàn
Lý gia tam công tử : http://bangbangcung.wordpress.com/ —-> Hoàn
Mại thái lang : http://bangbangcung.wordpress.com/
Manh Quân : http://lacphongcovan.wordpress.com/
Mã Phu (Người chăn ngựa) : http://yaoibest.wordpress.com/ hoặc http://votamdaosi.wordpress.com/
Mãng Duyên : http://hananhcac.wordpress.com/
Mạch Thanh : http://phongnguyet159.wordpress.com/ hoặc http://bachnguyet15.wordpress.com/
Mạch thượng hoa khai : http://phongnha.wordpress.com/ hoặc http://hoangngoccam.wordpress.com/ —-> Hoàn (cả 2 link)
Mạo bài tân nương : http://zenkihami.wordpress.com/
Màu cam : http://yuesan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Mèo tinh nhà ta : http://poporua.wordpress.com/ —-> Hoàn
Mê hồ tướng quân : http://hanjinnie.wordpress.com/
Mê hoặc đích ngưu lang : http://tieugiangnguyet.wordpress.com/ —-> Hoàn
Mê thất : http://nekowatari.wordpress.com/ hoặc http://tieudiep.wordpress.com/
Mị bất khả đáng : http://nhubaba.wordpress.com/
Mị cung ngâm : http://ellentien2512.wordpress.com/
Mị loạn hồng nhan : http://uyennhi.wordpress.com/
Minh nguyệt chiếu hồng trần : http://lynkn.wordpress.com/category/trans/
Minh Xuyên Hệt Liệt :

Miên hoa chủng thực viên : http://phongnguyet159.wordpress.com/
Miêu cương kì tình hệ liệt :

 1. Dụ quải đại giá thuần lang:http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
 2. Sắc dụ hoa giá bĩ lang: http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
 3. Mị hoặc xuất giá ác lang: http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
 4. Câu dẫn Đào Hoa tặc lang: http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
 5. Tình thiêu ngốc đầu bổn lang: http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
 6. Tập bộ khiêu ái lãnh lang: http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
 7. Mệnh phạm tát bát thú lang: http://thuytuoc.wordpress.com/
 8. Thiêu chiến song diện liệt lang: http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
 9. Triêm nhạ tà nịnh sửu lang: –> Cao gia phong vân hoặc http://truonglaccung.wordpress.com/ —-> Hoàn
 10. Thú liệp bạn ái thần lang: http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
 11. Tâm chiết quả tình hàn lang:http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn

Miêu mễ, ăn ta luôn đi : http://haiky.wordpress.com/ hoặc http://vn.360plus.yahoo.com/giang.le hoặc http://giangthuy1402.wordpress.com/ —-> Hoàn
Môn khách : http://shirokune.wordpress.com/ —-> Hoàn
Mộng Tiên tại hoài : http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
Một cái quần lót làm nên sóng gió : http://cyclamen1994.wordpress.com/
Một cuộc sống mới: http://sweetfai.wordpress.com/
Một đời như mộng : http://mocthiendi.wordpress.com
Mua “vợ” : http://giangthuy1402.wordpress.com/ —-> Hoàn
Mua nam thê : http://giangthuy1402.wordpress.com/
Muộn : http://minqiu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Mượn : http://yuesan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Mỹ bất hữu sơ : http://linhchan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Nam Cực Tinh : http://haodouhua.wordpress.com/
Nam nhân dã hội lưu lệ: http://dos666.wordpress.com/
Nam nô : http://minhdu.wordpress.com —-> Hoàn
Nam sủng: http://misssoco.wordpress.com/ hoặc http://ngandiem.wordpress.com/
Nam sủng phải xoay người : https://tieumai.wordpress.com/
Nam thiếp : http://giangthuy1402.wordpress.com/ —-> Hoàn
Này những phong hoa tuyết nguyệt : http://trieuca.wordpress.com/ —-> Hoàn
Nếu : http://tunglamtieucac.wordpress.com/ hoặc http://sieuu.wordpress.com/
Nếu có thể yêu: http://linhtinh174.wordpress.com/
Ngã bỉ nhĩ đại :

Ngã đích đa đa dữ tiểu đa đa nhị tam sự : http://bachbang.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ngã ly hạnh phúc soa nhất bộ (Ta chỉ cách hạnh phúc có một bước) : http://sweetdeath4u.wordpress.com/
Ngã ý tiêu dao (Ta cứ tiêu dao): http://shiro2chi.wordpress.com/ hoặc http://vnfiction.com/viewstory.php?sid=3685
Ngã thị cẩu, tha thị Gay (Ta là chó, hắn là gay) : http://dualuvdua.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ngân Mặc : http://cohacmieu.wordpress.com/
Nghịch ái : http://vanvulau.wordpress.com/
Nghịch phong nhi hành : http://killkura.wordpress.com/
Nhặt được tiểu hồ ly 5cm : http://honglaucac.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ngoan ta liền lấy ngươi làm vợ : http://snowblack812.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ngoạn vật thế gia : http://duongngocvan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ngoại truyện về KO và Mỹ Mi ca : http://meochan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ngọc hồ băng : http://sweetdeath4u.wordpress.com/
Ngọc toái cung khuynh: http://arronjamine.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ngự phong : http://hasuchan.wordpress.com/
Ngự tiền thị vệ của Trẫm : http://truonglaccung.wordpress.com/
Ngự Vương Ký : http://fionachan123.wordpress.com/
Ngược ái tiểu thần phụ : http://haanhcu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ngươi là tề quân của ta http://jhmcs.wordpress.com/
Ngươi phải yêu ta : http://chutuocthanvu.wordpress.com/
Nguyên Nhược Ngữ : http://fumoto.wordpress.com/ hoặc http://fengyuan221.wordpress.com/
Nguyệt hạ triền miên : http://thiennguyet.wordpress.com/ —-> Hoàn
Nguyệt Mê Sơ Đồng : http://micuonghoptap.wordpress.com/
Ngự y dữ thần y : http://thapnhanthapsac.wordpress.com/ —-> Hoàn
Nhâm tính vương gia : http://jhmcs.wordpress.com/
Nhân thần : http://chulediep.wordpress.com/ hoặc http://yuesan.wordpress.com/
Nhất cá ảnh vệ đích sinh hoạt : http://mvflyin9.wordpress.com/
Nhất cá ma giáo giáo chủ cố sự : http://mvflyin9.wordpress.com/ —-> Hoàn
Nhất chỉ hoang đường mộng : http://phihoaphinguyet.wordpress.com/ (từ 1 – 28) hoặc http://eliosforever.wordpress.com/ (từ 29 – cont)
Nhất chích linh dương lưỡng chích lang : http://chulediep.wordpress.com/
Nhất đại tướng quân (Một đời tướng quân) : http://duongngocvan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Nhất kiến chung tình : http://quymonquan.wordpress.com/
Nhất mộng phù sinh : http://cyclamen1994.wordpress.com/
Nhất niệm chi gian : http://phongnha.wordpress.com/ —-> Hoàn
Nhất thưởng tham hoan : http://giangthuy1402.wordpress.com/
Nhất tướng công thành: http://datinhtrang.blogspot.com/
Nhất tướng công thành đậu đậu khốc : http://sweetdeath4u.wordpress.com/
Nhất túy hứa phong lưu : http://fynnz.wordpress.com/ —-> Hoàn
Nhật bất thăng quốc vương : http://hoangtichvan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Nhật ký kỳ nghỉ hè của Cao Tinh : http://www.riiya.summerhost.info/ —-> Hoàn
Nhiên dạ : http://thiennguyet.wordpress.com/ —-> Hoàn
Như ý đản : http://ruaconbaoboi.wordpress.com/
Nhược thụ : http://yuesan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Niết bàn chi khuynh phúc : http://xichthienvan.wordpress.com/
Nịnh thần: http://hiyaqua.wordpress.com/
Nô tài : http://lackhu.wordpress.com/ hoặc http://tieudaodong.wordpress.com/
Nột, lão sư : http://tieugiangnguyet.wordpress.com/
Ô hắc ma hoàng chi trói buộc : http://thienhannguyet.wordpress.com/
Ôn nhu đích gia toả : http://honglaucac.wordpress.com/
Ông trời ta hận người : http://yaoiland.it-4vn.com/
Phản tướng : http://dailac.wordpress.com/
Phệ ái như huyết : http://akirayuuri.wordpress.com/
Phi Tuyết : http://dualuvdua.wordpress.com/
Phong ái : http://uyennhi.wordpress.com/
Phong cuồng đích mộc đầu/ Điên cuồng đích đầu gỗ: http://outofdatecafe.wordpress.com/ —-> Hoàn
Phong lưu họa sư phú diện sửu nam : http://mieuhau.wordpress.com/
Phong lưu quyển : http://alingling.wordpress.com/ hoặc http://my.opera.com/femaledemon262/blog/ —-> Hoàn
Phong nguyệt vô song: http://tamlong.wordpress.com/
Phong thả đình trú : http://thanhkhanh.wordpress.com/
Phong tuyết dạ quy nhân http://kimzinnie.wordpress.com/ —-> Hoàn
Phong Vô Nhai : http://junghyo.wordpress.com/ (từ 1 – 19 and cont?) hoặc http://alicesland.wordpress.com/ (từ 20- cont)
Phong vũ cuồng sa : http://tieudinh.wordpress.com/ hoặc http://karennguyen.wordpress.com/
Phu bằng thê hữu : http://fionachan123.wordpress.com/
Phù ảnh ám hương http://huyenda.wordpress.com/ hoặc http://thiennguyet.wordpress.com/
Phù sinh mộng :

 1. Phi Tình: http://lawrencekurai.wordpress.com/ hoặc http://codason.wordpress.com/
 2. Bích Lạc: http://lawrencekurai.wordpress.com/
 3. Hận Phong Trần: http://red-anemone.blogspot.com —-> Hoàn
 4. Hồng Trần: http://tieuhan.blogspot.com/
 5. Hoàng Tuyền Thiên:
 6. Tử Minh Thiên:
 7. Thương Hải:

Phủ dâu : http://truonglaccung.wordpress.com/
Phụ thân ta muốn gả cho ngươi : http://tunhatnhatnguyet.wordpress.com/
Phùng Quân : http://micuonghoptap.wordpress.com/
Phụng chỉ thành hôn : http://fuukaze.wordpress.com/
Phượng bá thiên hạ : http://nttruyen.wordpress.com/
Phượng Hậu : http://hanbangthanh.wordpress.com/ hoặc http://tieuanan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Phượng hoàng : http://sarina0410.wordpress.com/
Phượng Hoàng Đồ Đằng : http://vnfiction.com/viewstory.php?sid=3072
Phượng hứa quân: http://annemisssoco.wordpress.com/ hoặc http://junghyo.wordpress.com/ —-> Hoàn
Phượng lai lầu : http://duongngocvan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Phượng Phi Ly: http://fengyuan221.wordpress.com/ —-> Hoàn
Phượng tần : http://tieuman.wordpress.com/ (từ 1 – 47) http://thandieuhiepnu.blogspot.com/ (từ 48 – end) —-> Hoàn
Phượng vu cửu thiên : http://dailac.wordpress.com/
Quân kỹ – Phong tự yên la : http://akirayuuri.wordpress.com/
Quân lâm thiên hạ hệ liệt :

Quân Tri Hiểu : http://quynhnhu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Quân tử chi giao : http://nntcm.wordpress.com/ —-> Hoàn
Quân túy trần hương : http://phithuy.wordpress.com/
Quên : http://cyclamen1994.wordpress.com/ —-> Hoàn
Quốc vương và gương thần: http://huyetvu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Quỷ linh tinh quái chi đào linh : http://mvflyin9.wordpress.com/ —-> Hoàn
Quỷ thuyết : http://www.riiya.summerhost.info/ —-> Hoàn
Sa cát : http://hanyue.wordpress.com/
Sa lạp + Sa lậu : http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
Sa trường lỗ ái : http://zaoldyeckvu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Sài lang hổ báo : http://honglaucac.wordpress.com/
Sắc vi : http://tieudaodong.wordpress.com/
Sâm yêu : http://yuesan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Sát nhân vô xá : http://sieuu.wordpress.com/
Seven hệ liệt :

Siêu thời không báo cáo : http://bachnguyet15.wordpress.com/ (drop) >>> http://hotterworld.wordpress.com/
Sinh ý nhân : http://tulinhsu.wordpress.com/
So Kiếm : http://phithien.wordpress.com/ —-> Hoàn
Soán vị ba : http://woochan.wordpress.com/ (từ 1-3 drop) hoặc http://tunhatnhatnguyet.wordpress.com/ (từ 4 – cont) hoặc http://akiratieuthu.wordpress.com/ (từ 1 – cont) (Hoàn Q 1)
Sở gia huynh đệ :

 1. Sủng Nịch Vô Tội: http://uyennhi.wordpress.com/ —-> Hoàn
 2. Bức bối hữu lý : http://uyennhi.wordpress.com/ —-> Hoàn

Sở Sở: http://loadingforever.wordpress.com/
Sủng nhĩ bất cú (cưng chiều ngươi còn không đủ) : http://kiyuubi.wordpress.com/ hoặc http://vn.360plus.yahoo.com/giang.le5 —-> Hoàn
Sửu hoàng : http://yuesan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ta có vũ khí : http://yuesan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ta không khóc : http://misssoco.wordpress.com/
Ta không phải sắc ma : http://luchoa.wordpress.com/
Ta là thần thú không phải thần thụ : http://zenkihami.wordpress.com/
Ta sẽ làm cho ngươi yêu ta : http://sweetdeath4u.wordpress.com/
Ta yêu nô lệ của lão đại : http://tieudiep.wordpress.com/
Tà kiếm phụ thân : http://bachbang.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tà ma noãn sàn nam nô : http://alicesland.wordpress.com/
Tà trần : http://tieuman.wordpress.com/ hoặc http://phongbui.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tả kí yên chi (Tạ kí yên chi) : http://thiennguyet.wordpress.com/ hoặc http://tieudaodong.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tả ý phong lưu : http://lacphongcovan.wordpress.com/
Tác đồng : http://yaoiland.it-4vn.com/ hoặc http://cat0o0.wordpress.com/
Tái ái một hồi : http://lamnguyetquang.wordpress.com/
Tạc Thiên (Ngày hôm qua) : http://phonglinhlau.wordpress.com/ (từ 1-16) hoặc http://yuune.wordpress.com/ (từ 17-cont)
Tạ Trường Lưu : http://yuesan.wordpress.com/ hoặc http://dos666.wordpress.com/
Tam thê tứ thiếp : http://2mar2.livejournal.com/3781.html hoặc http://tuynguyetlau.wordpress.com/

Tam xích thanh xuân loạn hồng trần : http://daphong.wordpress.com/
Tạm biệt yêu giới: http://pechuot.wordpress.com/
Tâm Thủy Dao: http://vn.360plus.yahoo.com/giang.le hoặc http://giangthuy1402.wordpress.com/
Tâm tưởng sự thành : http://nttruyen.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tâm võng : http://eliosforever.wordpress.com/
Tầm định nhâm tiêu dao : http://nghichlau.wordpress.com/
Tầm Tâm hệ liệt :

 1. Cư tâm bất lương : http://manthusa.wordpress.com/ hoặc http://shirokune.wordpress.com/ —-> Hoàn
 2. Ngoại hỏa tự phần : http://shirokune.wordpress.com/ —-> Hoàn
 3. Thế thân tình lang : http://votamdaosi.wordpress.com/ —-> Hoàn
 4. Tương thác tựu thác : http://rubymoonhn.wordpress.com/
 5. Ái Thần Khiên Thác Tuyến : http://shirokune.wordpress.com —-> Hoàn
 6. Cự tinh tri ngã tâm : http://tuocvan.wordpress.com/
 7. Quai quai tá cá chủng :

Tầm trảo thân thân : http://yuune.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tàn tồn : http://aoanhnhatmau.wordpress.com/
Tàn tro : http://moonielove.wordpress.com/ —-> Hoàn
Táng phong nhai : http://hoamanlau.wordpress.com/
Tàng ái (tàng yêu) : http://shirokune.wordpress.com/ hoặc http://bangnhuoc.wordpress.com/
Tân hắc công tử truyền kì : http://analinh91.wordpress.com/
Tần ca : http://liarpapavet.wordpress.com/
Tập cảnh: http://juliuscx.wordpress.com/
Tây lam yêu ca : http://thapnhanthapsac.wordpress.com/ (từ 1 – 22) http://tsugaki.wordpress.com/ (từ 23 – cont)
Tế phẩm của thôn Báo Tử ( Báo Tử thôn đích tế phẩm) : http://ninhi.wordpress.com
Thác liễu, thác liễu (nhầm rồi nhầm rồi) : http://xiaohuozi.wordpress.com/
Thác luyến : http://snowblack812.wordpress.com/
Thái giám : http://ftislandno1.wordpress.com/ (1 – 20) >>> http://phongnguyetlau.wordpress.com/ (21 – cont)
Thái tử : http://hahoakhu.wordpress.com/ (từ 1 – 8 cont ?) hoặc http://danguyetlau.wordpress.com/ (từ 9 – cont) hoặc http://sweetdeath4u.wordpress.com/ (từ Quyển 2 – cont)
Thâm cung oán : http://lacphongcovan.wordpress.com/
Thâm thâm: http://dualuvdua.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thân thân ngô hoàng : http://qingzhu.wordpress.com/
Thần Tiên Thú : http://ruaconbaoboi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thần toán dịch kiếp số : http://cubibi956.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thần toán tứ bộ hệ liệt:

 1. Hoàng bán tiên : http://bangbangcung.wordpress.com/
 2. Hảo mộc vọng thiên : http://yuyu0108.wordpress.com/
 3. Thịnh thế thanh phong : http://thachhoalam.wordpress.com/ hoặc http://kimzinnie.wordpress.com/

Thần vô chi nguyệt : https://haodouhua.wordpress.com/
Thần y giải cổ tình : http://cubibi956.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thanh bình kết lục : http://phieulinh.wordpress.com/
Thanh Huyền : http://cyclamen1994.wordpress.com/
Thanh liên kí sự: http://diamethyst.wordpress.com/
Thanh phong hận : http://roulouser.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thanh sơn thuỷ linh chi ôn dụ thiên : http://ashitalucifer.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thanh ti tuyết : http://vongtinh.wordpress.com/
Thanh trà như ôn : http://tieudinh.wordpress.com/
Thánh Quốc thần thú hệ liệt :

Thất giới hệ liệt : —-> Hoàn

 1. Phong Mang : http://datunguyenvi.wordpress.com/
 2. Tìm Chốn Mộng Sinh : http://datunguyenvi.wordpress.com/
 3. Ôm Ký Ức Nhập Miên : http://datunguyenvi.wordpress.com/
 4. Trăng Kiếp Trước : http://datunguyenvi.wordpress.com/
 5. Quang chi yểm vũ : http://datunguyenvi.wordpress.com/
 6. Phiên Ngoại – Tái tương phùng : http://datunguyenvi.wordpress.com/

Thất thiên (7 ngày) : http://tulinhsu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thập nhất lâu : http://karl213.wordpress.com/ hoặc http://poporua.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thập nhị yêu tinh hệ liệt :

Thập niên : http://minqiu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thâu long hoán phụng : http://ononnhi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thất túc (Trượt chân) : http://macvien.wordpress.com/ hoặc http://thuynguyetkinhhoa.wordpress.com/
Thế thân tình lang : http://votamdaosi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thi hoàng : http://dualuvdua.wordpress.com/
Thị Tẩm Tướng Quân : http://harumasa.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thiên hạ đệ nhất : http://qingzhu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thiên hạ đệ nhất hệ liệt : http://yulanmokuren.wordpress.com/
Thiên hạ đệ nhất sủng : http://tunhatnhatnguyet.wordpress.com/
Thiên hạ võ trạng nguyên : http://thiennguyet.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thiên nguyên : http://nttruyen.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thiên niên đích yêu ước : http://pvvd.wordpress.com/
Thiên sao cô tinh: http://dualuvdua.wordpress.com/
Thiên sơn khán tà dương : http://trieuca.wordpress.com/
Thiên sư chấp vị I : http://3hreevoices5ivesouls.wordpress.com/ hoặc http://poporua.wordpress.com/
Thiên thác chi hợp : http://phongmy.wordpress.com/
Thiên thần hữu dực : http://cyclamen1994.wordpress.com/
Thiên thư : http://tinebox.wordpress.com/
Thiếp cư noãn các : http://eliosforever.wordpress.com/
Thiếp thân tể tướng : http://pvvd.wordpress.com —-> Hoàn
Thiều hoa vũ lưu niên : http://datinhtrang.blogspot.com/ (từ 1 – 39) hoặc http://nangbt233.wordpress.com/ (từ 40 – cont)

Thịnh cung vũ – Phiên ngoại : http://thiennguyet.wordpress.com/
Thịnh thế Trường An dạ : http://thapnhanthapsac.wordpress.com/
Thu Tư: http://tieuman.wordpress.com/ Quyển 1 —-> Hoàn (PN – incom)
Thư ca : http://nyuhato.wordpress.com/
Thừa Hoan : http://pechuot.wordpress.com/
Thuần hoàng ký : http://quynhnhu.wordpress.com/
Thực nghiệm tình nhân (Người tình thực nghiệm) : http://cyclamen1994.wordpress.com/ —-> Hoàn Quyển I
Thú tính đại phát chi thần hồn điên đảo : http://hoangtichvan.wordpress.com/
Thúc phược (Ràng buộc) : http://moonielove.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thúc phược đông cung : http://suki2010.wordpress.com/thuc-phuoc-dong-cung/
Thương hành thiên hạ : http://thuynguyetkinhhoa.wordpress.com/
Thương hoàn thất cung: http://thienhoandien.wordpress.com/ hoặc http://bangbangcung.wordpress.com/
Thương thệ : http://danmei4u.wordpress.com/thuongthe/
Thùy chủ trầm phù : http://2u-lud.livejournal.com/ hoặc http://chulediep.wordpress.com/
Thùy ngôn vô dụng : http://kimleleenglish.blogspot.com/ —-> Hoàn
Thủy Tinh Đăng hệ liệt :

Thủy yêu Liên Nhược : http://thiennguyet.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tiết độc thải hồng : http://yuune.wordpress.com/
Tinh phi nương nương : http://shirokune.wordpress.com/
Tình cổ : http://pvvd.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tịch chiếu Huề Phương điện : http://gfeden.wordpress.com/ từ chương 1-13 http://kimmiejung.wordpress.com/ từ 14 – hết —-> Hoàn
Tịnh phi dương quang (Không là ánh dương) : http://tichphiduongquang.wordpress.com/ hoặc http://yatoki.wordpress.com/
Tiền đồ vô lượng : http://lacphongcovan.wordpress.com/
Tiền phu, nhĩ hảo (chồng trước, xin chào) : http://hana94.wordpress.com/
Tiện nô : http://ashitalucifer.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tiêu toái : http://tieudinh.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tiêu Tương thủy mầu (Tiêu Tương thủy sắc) : http://tieuxuyen.wordpress.com/ hoặc http://phonglanxanh.wordpress.com/
Tiếu xuân phong : http://phongmy.wordpress.com —-> Hoàn
Tiếu ỷ xuân phong bất tự tri: http://vivi2412.wordpress.com/
Tiều tụy đông phong : http://phithuy.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tiêu Diêu Vương Bổn Kỷ: http://bangbangcung.wordpress.com/
Tiểu “Đệ Đệ” Của Hoàng Đế : http://chonobaka.wordpress.com/
Tiểu giang ngươi đừng chạy : http://ninhi.wordpress.com/
Tiểu lang tướng quân : http://tieugiangnguyet.wordpress.com/
Tiểu lâu thính vũ : http://heolunquay.wordpress.com/ hoặc http://longthiencac.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tiểu mỹ nhân cũng khó nuôi : http://thienthuy.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tiểu quai nhất hào : http://mfwm2491.wordpress.com
Tiểu thư cưới vợ : http://xiaoyaotan.wordpress.com/ ( từ 1- cont) hoặc http://panlucp.wordpress.com/ (từ 20 – cont)
Tiểu trạch ngư đích sa ngư hòa vương tử (Chú cá nhỏ suốt ngày bơi lội) : http://thachhoalam.wordpress.com/
Tiểu Tư (gã sai vặt) : http://daphong.wordpress.com —-> Hoàn
Tiểu yêu quái : http://yuesan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tinh Huyễn Sinh Tử Đồng Nhân Chi Nhất Hệ Liệt:

Tình duyến : http://linhchan.wordpress.com/ hoặc http://phonglinhlau.wordpress.com/
Tình hãm trạng nguyên lang : http://thapnhanthapsac.wordpress.com/ hoặc http://bachnguyet15.wordpress.com/ (từ ch 6 – cont)
Tỏa tình khiên : http://heolunquay.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tọa khán vân khởi thì : http://dailac.wordpress.com/ (từ 1 – cont) hoặc http://hoangngoccam.wordpress.com/ (69 – 143) —-> Hoàn
Tôi lấy gì để đổi lấy em về? : http://cyclamen1994.wordpress.com/
Tôi là con cún nhỏ của cậu : http://kimzinnie.wordpress.com/
Tổng Thượng Môn hệ liệt :

Trà duyên : http://cyclamen1994.wordpress.com/ hoặc http://quynhnhu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Trầm hương tỏa : http://zyner.wordpress.com/
Trì ái : http://kimzinnie.wordpress.com/
Trọng sinh chi đăng phao sửu tiểu áp : http://haclonghoi.wordpress.com/
Trọng sinh chi nịch ái : http://hotterworld.wordpress.com/
Trọng sinh chi tảo mộ : http://haclonghoi.wordpress.com/
Trúc báo bình an http://ononnhi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Trúc lâm hẹn ước : https://giangthuy1402.wordpress.com/
Trùng quan nhất nộ vi lam nhan : http://babywind.wordpress.com/
Trường an huyễn dạ : http://bachnguyet15.wordpress.com/
Trường công: http://phongbui.wordpress.com/
Trường hận ca : http://phongmy.wordpress.com/ (Boyslove dc dịch từ Chn) —-> Hoàn (Thượng bộ)
Trường kiếm ngâm : http://linhchan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Trường Phong vạn lý : http://vnfiction.com/
Trường tương tùy : http://dos666.wordpress.com/ —-> Hoàn
Truyền thuyết thổ long : http://sweetdeath4u.wordpress.com/
Tù : http://linhbm.wordpress.com/ hoặc http://www.riiya.summerhost.info/ —-> Hoàn
Tù binh : http://ngocchick.wordpress.com/ (từ 1 – 4 drop?) hoặc http://thienyet88.wordpress.com/ (từ 1 – cont)
Tù nhân : http://haanhcu.wordpress.com/
Tù phi : http://pvvd.wordpress.com —-> Hoàn
Tư Phàm : http://nghichphongcac.wordpress.com/ hoặc http://bakanest.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tư tình : http://bachnguyet15.wordpress.com/
Từ Diệm vương thành diêm vương : http://alingling.wordpress.com/ hoặc http://phoenix1995.wordpress.com/
Tử mệ : http://red-anemone.blogspot.com/
Tử tuyệt thiên hạ : https://codason.wordpress.com/
Tụ thủ khuynh thiên : http://alingling.wordpress.com/ (1-15 drop) hoặc https://bbluvgg.wordpress.com/ (từ 16 – cont)
Tương ái hảo bất hảo : http://hoangtichvan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tương phu : http://thiennguyet.wordpress.com/
Tương tư thành cuồng : http://yaoiland.it-4vn.com/ —-> Hoàn
Tường phượng lược tình : http://thiennguyet.wordpress.com/
Tửu : http://mvflyin9.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tuy đó là một chàng đẹp trai : http://meochan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Túy chẩm xuân sắc : http://dos666.wordpress.com/
Túy hồng y : http://minhdu.wordpress.com/
Túy minh nguyệt : http://zaoldyeckvu.wordpress.com/
Túy ngọa hồng trần : http://aranidae.iblogger.org/
Túy nhan hồng : http://tieudaodong.wordpress.com/ hoặc http://quynhnhu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Túy trường sinh : http://dailac.wordpress.com/
Tùy ái trầm luân : http://arronjamine.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tuyết táng chi ái : http://arronjamine.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tuyết Y công tử: http://datunguyenvi.wordpress.com/
Tuyệt đối xâm chiếm : http://haanhcu.wordpress.com/
Tuyệt đối phục tòng : http://dualuvdua.wordpress.com/
Tuyệt kiếm lộng phong : http://yaoiland.it-4vn.com/ (từ 1 – 3 and cont ?) hoặc http://toujifuu.wordpress.com/ (từ 4 – cont)
Tuyệt luyến :

 1. Ti vi đích ái nhân : http://kisuri.wordpress.com/ —-> Hoàn
 2. Hồ ly đích cấm quả :

Tuyệt sắc tiểu quan : http://dualuvdua.wordpress.com/
Tuyệt thế luyến : http://phoenix1995.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tuyệt xử phùng sinh : http://suongkhiet.wordpress.com/
Ứng quan án: http://kedokatori.wordpress.com/
Uyên ương lâu chi họa sư Đan Phượng : http://nttruyen.wordpress.com/ —-> Hoàn
Vãn tình : http://hiroshimi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Vãn túy tỉnh thời cộng triều hà (Tỉnh rượu cùng đón ánh bình minh) : http://hoamanlau.wordpress.com/ —-> Hoàn
Văn công võ lược hệ liệt :

 1. Tương tương hỏa : http://thapnhanthapsac.wordpress.com/
 2. Nhân duyên thứ
 3. Tam quân thần sách
 4. Tứ tài mệnh kiếp

Vận động khố hạ bí mật : http://phieulinh.wordpress.com/ —-> Hoàn
Vệ khê : http://withoutyourlove.wordpress.com/
Vi quân cuồng : http://huyenda.wordpress.com/
Vĩnh viễn là một tính nô : http://ashitalucifer.wordpress.com/ —-> Hoàn
Võ lâm oai hiệp truyện : http://xiaoye14.wordpress.com/ (từ 20 – cont) hoặc http://vongtinh.wordpress.com/ từ 41 – 43 hoặc http://bangnhuoc.wordpress.com/ (từ 56 – cont) —-> Hoàn

Vô ái song tử : http://kisuri.wordpress.com/ —-> Hoàn
Vô cấm : http://tieuhannhi.blogspot.com/
Vô diệm nam tình sự: http://giangthuy1402.wordpress.com/
Vô Song công tử : http://tuyethoamanthien.wordpress.com/
Vô xá :

 1. Thâm uyên chi liêm : http://xiaohuozi.wordpress.com/ hoặc http://namtuochoahong.wordpress.com/
 2. Tula quân tử : http://xiaohuozi.wordpress.com/
 3. Nhiễm huyết quý công tử
 4. Ám dạ quân vương

Vong Hoan : http://arronjamine.wordpress.com/ —-> Hoàn
Vong quốc chi nô : http://phongbui.wordpress.com/
Vong Ưu : http://thienyet88.wordpress.com/ —-> Hoàn
Vong xuyên : http://thienthuy.wordpress.com
Vọng tinh thần : http://heolunquay.wordpress.com/
Vương đích nam nhân : http://thapnhanthapsac.wordpress.com/
Vương gia diễn xuân mai : http://haanhcu.wordpress.com/
Vương gia địa ái trù : http://yaoiland.it-4vn.com/ —-> Hoàn
Vương gia đích thiếp thân thị vệ : http://amilee91.wordpress.com/ (từ 1 – 8 drop) hoặc http://vongnhatlien.wordpress.com/ (từ 1 – 4 & 9 – cont)

Vương gia tha mạng : http://cp313.wordpress.com/ —-> Hoàn
Vương phi của ta là nam nhân : http://nguyetlang.wordpress.com/
Xạ điêu phong vân : http://www.yaoiland.it-4vn.com/showthread.php?t=16992
Xin lỗi, đã lừa ngươi: http://kitajimachan.wordpress.com/
Xuân lai hồ thủy lục như lam : http://macninh.blogspot.com/
Xuân phong độ : http://analinh91.wordpress.com
Xuất Vân thất tông “tội” : http://amethyst06.wordpress.com/
Xung Động (Va chạm) : http://minhdu.wordpress.com/
Xung hỉ nam phi : http://yaoiland.it-4vn.com/
Xuy sầu : http://thienyet88.wordpress.com —-> Hoàn
Yêm nô : http://vn.360plus.yahoo.com/minmin-jaejae/
Yên chi túy : http://tieutan.wordpress.com/
Yên hoa tam nguyệt : http://phithien.wordpress.com/
Yên Hoa Tuyết : http://sen91.wordpress.com/
Yên nguyệt ca : http://kimzinnie.wordpress.com/
Yến : http://cyclamen1994.wordpress.com/ —-> Hoàn (PN – incom)
Yêu hồ hệ liệt :

 1. Nguyền rủa chi tử : http://honglaucac.wordpress.com/
 2. Thiên thần chi sủng : http://maclamthien.wordpress.com/ —-> Hoàn
 3. Hồng lưu chi thạch
 4. Dục thần chi quả : http://analinh91.wordpress.com/ —-> Hoàn

Yêu ma đạo: http://cohacmieu.wordpress.com/
Yêu thượng nam nô : http://giangthuy1402.wordpress.com/
Yếu đuối khoái hoạt : http://amarantos1012.wordpress.com/

Đồng nghiệp văn: (Fanfic)

Bao thanh thiên :

Lộc Đỉnh Kí:

Nghịch Thủy Hàn:

Người thật:

Nữ hoàng Ai Cập:

Tiếu ngạo giang hồ:

Tứ đại danh bộ

Truyện sáng tác:

Chuỗi ngày mộng mơ : http://damngoc.wordpress.com/ —-> Hoàn
Dạ Vân cô liêu: http://aoanhnhatmau.wordpress.com//
Diệp Hàn: http://nguyetngung.wordpress.com/
Đàm Hoa : http://hantrieuphong.wordpress.com/
Giang hồ vô lại : http://chipsnack21.livejournal.com
Hoàng cung : http://damngoc.wordpress.com/
Hoàng Lạc Thiên Nhai: http://thienhannguyet.wordpress.com/
Lạc Hồn : http://acamura.blogbroad.com/
Liệt hỏa liêu nguyên : http://phiyenha.wordpress.com/
Ngươi Là Tề Quân Của Ta: http://jhmcs.wordpress.com/
Nhất phiến phong vũ phiêu phiêu : http://weakwetboy.wordpress.com/
Sinh tử phù : http://gfeden.wordpress.com/
Song nguyệt : http://tamlong.wordpress.com/
Tàn lệ : http://tuyethoamanthien.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tần Hoài Diễm Sử hệ liệt : http://tuyethoamanthien.wordpress.com/
Tầm Độc: http://vn.360plus.yahoo.com/
Thanh Vũ : http://tieutan.wordpress.com/
Thiên tuyết điệp : http://mieuhau.wordpress.com
Thượng hạng cống phẩm : http://anboithaiminh.wordpress.com/
Tiểu Đạm Ngọc : http://tieudamngoc.wordpress.com/
Tình thị hà vật : http://thuynguyetkinhhoa.wordpress.com/
Tối Thị Vô Tình Đế Vương Gia: http://bangbangcung.wordpress.com/
Trời se duyên (fanfic DBSK) : http://sophieheaven.wordpress.com/
Tùy Thanh Phong : http://trieuca.wordpress.com/
Vạn kiếp hồi luân : http://anboithaiminh.wordpress.com/
Xuất giá nam nhân : http://chutuocthanvu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Yêu Nghiệt Đế Vương: http://dadiepcac.wordpress.com/

Trans|Edit Manhua đam mỹ:

Sweet death : http://sweetdeath4u.wordpress.com/
Toy store : http://miayu.wordpress.com/

Giới thiệu Đam mỹ:

Anh Anh Tử : http://kuroinosora.wordpress.com/
Băng Tiêu : http://ashitalucifer.wordpress.com/
Bấn zai hội : http://banzaihoi.wordpress.com/
Lotus : http://sen91.wordpress.com/
Phi Hoa Phi Vũ : http://phihoaphivu.blogspot.com/
Thập nhân thập sắc : http://thapnhanthapsac.wordpress.com/
Tiểu Linh : http://linhbm.wordpress.com/

Cosplay:

Hồng Lâu các : http://honglaucac.wordpress.com/
Khuê Mẫn Các : http://khueman.wordpress.com/
Tiểu Hà Tử : http://karl213.wordpress.com/

Advertisements

21 responses »

 1. Hi bạn, bạn đã coi nhiều fic đam mỹ như vậy thì có bản word hoàn truyện Dật Ninh không?
  Trước đây mình có mà bị mất rồi, định vào trang đó lấy lại thì wordpress nhà đó lại bị khóa

 2. minh dang doc do mot bo dam mi co trang , moi doc duoc co may chuong chi nho nhan vat chinh la Thu Can va To Tuyet Thanh ( anh cong nay co 2 nguoi em , mot nguoi la anh tuyet, mot nguoi nua o hac dao) minh khong nho ten truyen la gi ban nao biet chi minh nhe , thanks

 3. mình có một truyện đang đọc dỡ dang (lâu rồi) chưa đọc đc tiếp, vì lúc đó bạn đó đang edit. Mình quên tựa truyện rồi. Nội dung đã đọc như thế này (cổ trang, huynh đệ song sinh): 2 ae sinh đôi rất giống nhau, anh hiền còn em nghịch ngợm. lúc nhỏ có lần anh mặc đồ con gái, rất đáng yêu. cũng có lần em làm anh rơi xuống hồ sen. rồi có lần em rủ anh xem bé gái,tò mò xem phần dưới của bé gái mấy tháng tuổi, bị em bé khóc, vội bỏ chạy, rốt cuộc anh gánh hậu quả là sau này lớn lên phải cưới em gái đó. Rồi đọc đc tới khúc tới trường đi học…Nhiêu đó, có ai biết truyện này tên gì không, mình đã tìm lại nhiều mà không đc, mọi người nếu biết thì chỉ giúp nhé.

 4. Pingback: link dam my cua Mong phu du | hoacanla123

 5. Bạn ơi, Phượng Hoàng Đồ Đằng có người làm tiếp rồi đó bạn.
  Bạn Jacquelynn Shin đang làm, tốc độ hơi bị nhanh đó, đã hoàn quyển thượng roài.
  *Bon chen chạy vô*…*Quảng cáo giùm*…”lại chạy ra”

 6. ss oi, s co biet cach nao lien lac voi chu blog dich bo ” gap go tai bien caribe” ko ah? neu s bit lam on chi cho e voi, e rat mun doc bo do

  Mộng :

  Chủ Blog này ý hả Link

 7. List của nàng… dài quá…
  Ta đọc còn chưa tới 10 bộ
  Bao giờ nàng edit, sửa lại giùm ta địa chỉ nhà của bộ Vạn kiếp hồi luân, (ta đang trong quá trình tìm lại khách cho tư trang ấy mà)
  http://kinguyencac.wordpress.com/
  (nàng edit rồi thì xóa cái dòng địa chỉ trên cũng được)
  Ngày lành nha nàng! 😀

  Mộng :

  Hì Hì
  Ok.

 8. nhìn cái list đam mỹ của nàng ta cảm thấy choáng
  hjc tại ta chỉ mới đọc đc khoảng 10 bộ thôi a.
  chủ yếu đọc ngôn tình là nhiều

 9. thôi, đã trót lảm nhảm thì u cho t nói nốt câu này nữa rồi t rút thật nhá, bộ TÙ NHÂN cũng hoàn rồi u ạ

  Mộng :

  🙂 🙂 🙂 🙂
  Ha ha ha
  Cái list này tầm tháng tớ mới edit lại một lần

 10. u à, bộ yêu thưong nam nô hoàn rồi nè (chắc u cũng bít rồi, n t cứ nói thế để u bổ sung thui), với cả bạn Ròm GIANGTHUY1402 ý, có thêm 1 bộ nữa là CẦU DUYÊN, u đọc chưa, bổ sung lun ha, còn t đg chờ cái văn án của bộ ấy u ạ, t là chúa lười lun, k mún mở từng chap ra mà đọc, chỉ thik cop về đọc luôn 1 lèo thôi, mà nếu chưa rõ văn án thì t ngại đọc lém, với cả t cop về thay tên đổi họ của 2 bạn công vs thụ nên … ^^
  lảm nhảm rồi, u thứ tội, t chuồn trc đây

  Mộng :

  Bộ Yêu thượng nam nô hoàn rồi nhưng ta lại lười ngồi mò pass.
  Ngại mò lắm nên vẫn chưa đọc

 11. nàng à, nàng đọc bộ tiểu đệ đệ cảu hoàng đế rồi đúng hem, cho t cái pass với, bộ ấy bị set pass gần hết bộ rồi còn đâu, nếu nàng có cái bản word của bộ đó …thì…he he….gủi cho ta hen…(mắt chớp chớp), mail của ta nè:
  tieuman86@gmail.com

  Mộng :

  Ta gửi rồi á
  Về nhà kiểm mail a~

 12. nàng à, về cái list danmei ý, t giới thiệu cho nàng 2 bộ ni, cơ mà nó đang tiến hành thui, ra rất chậm (vì chủ yếu là bạn chủ blog chuyên vít fic KYUMIN, chỉ hàm hố 2 bộ danmei KHUÊ MẪN thui), nhưng đảm bảo k làm nàng thất vọng, vì truyện của bạn ý vít hay lém,
  1 bộ là Phụ Tử: http://bexinh007.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/ph%E1%BB%A5-t%E1%BB%AD/
  1 bộ nữa là, Hiếu tử đi bụi lịch hiểm kí: http://bexinh007.wordpress.com/2010/12/17/hi%E1%BA%BFu-t%E1%BB%AD-di-b%E1%BB%A5i-l%E1%BB%8Bch-hi%E1%BB%83m-kich%C6%B0%C6%A1ng-2/
  nếu nàng cũng có hứng thú vs fanfic thì ghé vô nhà: http://bexinh007.wordpress.com
  have fun

  Mộng :

  XD
  Thanks

 13. hẻm thấy vote và ngôi sao i like it đâu hết á… nên… comt nàng đỡ nhá
  cảm ơn nàng nhìu lém, ta sẽ gặm từ từ

  Mộng:
  Thỉnh đọc lại Phần 8
  Tớ vẫn thấy mà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s